Một cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị “tố” có “quan hệ” bất chính?

THỦ TƯỚNG TIẾP ĐẠI SỨ BANGLADESH

THỦ TƯỚNG TIẾP ĐẠI SỨ PANAMA

THỦ TƯỚNG TIẾP CHỦ TỊCH ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA LIÊN HỢP QUỐC

THỦ TƯỚNG TIẾP BỘ TRƯỞNG TRUYỀN GIÁO TÒA THÁNH VATICAN

THỦ TƯỚNG DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” Ở VIỆT NAM

Hội nghị Trung ương 10 thành công tốt đẹp

Một cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị “tố” có “quan hệ” bất chính?

Theo đơn thư tố cáo vị cán bộ này mặc dù đã có vợ, nhưng nhiều năm nay lại có “quan hệ bất chính” với người phụ nữ khác và sinh được hai đứa con riêng…

THỦ TƯỚNG TIẾP ĐẠI SỨ BANGLADESH

Chiều 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tiếp Đại sứ Bangladesh Shahab Ullah nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

THỦ TƯỚNG TIẾP ĐẠI SỨ PANAMA

Tại Trụ sở Chính phủ, chiều 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Panama Servio Sammodio nhận dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

THỦ TƯỚNG TIẾP CHỦ TỊCH ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Báo CCBVN - Chiều 21/1/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Rajendra Pachauri, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đang có chuyến thăm...

THỦ TƯỚNG TIẾP BỘ TRƯỞNG TRUYỀN GIÁO TÒA THÁNH VATICAN

Chiều 20/1/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Truyền giáo Tòa thánh Vatican đang có chuyến thăm và hoạt động mục vụ tại Việt Nam. Tham dự...

THỦ TƯỚNG DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” Ở VIỆT NAM

Ngày 14/1/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Lễ phát động và Hội thảo khởi động xây dựng Chương trình Hành động quốc gia “Không còn nạn đói”, một sáng kiến quan trọng nhằm loại...

Hội nghị Trung ương 10 thành công tốt đẹp

Sau khi hoàn thành các nội dung của chương trình hội nghị, chiều ngày 12-1-2015, Hội nghị Trung ương 10 khóa XI đã bế mạc. Trong 8 ngày làm việc Ban chấp hành Trung ương đã nghe và cho ý kiến vào dự...

Scroll